Publicerad Lämna en kommentar

Allmänna tips vid felsökning av problem med spabad

Har du problem med ditt spabad? Är det så att säkringen / jordfelsbrytaren löser ut? För att hitta problemet kan du göra så här:

 1. Slå av säkringen till spabadet och dra ur elanslutningen till spabadet!
 2. Öppna sidan på badet där kontrollsystemet sitter och öppna luckan till kontrollsystemet
 3. Kontrollera att alla säkringar som sitter på ditt kontrollsystem är hela. Det finns troligtvis flera stycken…
 4. Lokalisera alla anslutningar som går till externa enheter, t.ex. värmare, pumpar, ozon-generator etc.
  1. Dokumentera vart anslutningarna sitter!
 5. Koppla ifrån alla externa enheter
  1. Koppla in elanslutningen till ditt spabad och slå på säkringen
  2. Om säkringen inte går nu, så är det troligtvis någon av de externa enheterna som orsaker problemet!
  3. Upprepa punkt 1, dvs slå av säkring och dra ur elanslutningen
  4. Koppla in en (1) av de externa enheterna och upprepa från punkt 5.1.
   1. Upprepa tills du hittar den externa enheten som orsakar problemet

OBS! Ovanstående procedur räknas som att arbeta med fast elinstallation och får bara genomföras av en elinstallatör! Läs mer på Elsäkerhetsverket

Mvh Villa Spa Sweden AB genom Tobias Gårdner

Lämna ett svar